A A

Online afspraken maken

Dokter Braal en dokter Basheer maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht komt. Dit i.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 afspraak 10 minuten) (geen dubbel consult)

Online afspraak assistente:

  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Mocht u vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Wordt dit de eerste keer dat u ons bezoekt, belt u dan met de praktijk (telefoon 010-8906100) of klikt u om het inschrijfformulier. U kunt dit ingevuld opsturen aan:

Gezondheidscentrum Oosterflank
Varnasingel 612
3067 EZ Rotterdam

Uitwisseling medische gegevens

Wilt u dat uw huisarts en apotheek uw medische gegevens kunnen uitwisselen dan moet u allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven. U kunt hier uw toestemming regelen.

Regel uw toestemming in drie stappen
1. Klik hieronder op de ‘knop’ Toestemming regelen. U komt dan op de website www.ikgeeftoestemming.nl Kies hier de zorgverlener bij wie u toestemming wilt regelen.
2. Vul uw gegevens in.
3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms of print het formulier en geef het af bij de balie.

Al toestemming gegeven?
Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.