A A

Online afspraken maken

Dokter Braal en dokter Basheer maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht komt. Dit i.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 afspraak 10 minuten) (geen dubbel consult)

Online afspraak assistente:

  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Mocht u vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Centrum

Door het samenbrengen van verschillende zorgaanbieders op deze ene locatie aan de Varnasingel willen we samenhang, kwaliteit en continuïteit in de gezondheidszorg bevorderen.
Het is onze missie bij te dragen aan een sterk geïntegreerde zorg zodat patiënten worden voorzien van goede zorg dichtbij huis.

Samen staan we sterker
Door een goede onderlinge afstemming, een financiële gezonde organisatie en tevreden medewerkers willen we u, onze cliënt, op de best mogelijke wijze tot dienst zijn.
Tussen de verschillende zorgverleners in het centrum bestaan korte verwijs- en communicatielijnen. We zijn nauw bij elkaar betrokken en hebben goed contact onderling. Daardoor is het voor de betrokken zorgverleners ook mogelijk om bij de zwaardere zorgvragen intensiever samen te werken.
Uiteraard maken we ook gebruik van externe deskundigheid en wordt nauw samengewerkt met de tweede lijn binnen de zorgsector (de zorg waarvoor u een verwijzing nodig hebt).

Wij blijven continu werken aan verbetering van onze dienst- en zorgverlening. Heeft u vragen, ideeën en suggesties, laat het ons dan weten.
Uw mening telt!

Veilig en verantwoord
Gezondheidscentrum Oosterflank is onderdeel van Zorg op Noord. Zorg op Noord wil de beste aanbieder zijn van veilige en verantwoorde eerstelijnszorg binnen Rijnmond. Informatie ZONBOOG

Keurmerk

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg en ook bij Gezondheidscentrum Oosterflank. Het gezondheidscentrum doet mee aan de NIVEL zorgregistraties eerste lijn en draagt hierbij mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg. In de folder die u hier kunt downloaden kunt u lezen wat het doel is van de NIVEL Zorgregistraties en wat deelname betekent voor u als patiënt.